empty

Stamrecht B.V.


In deze tijd van economische achteruitgang en reorganisaties komen er steeds meer mensen op straat te staan. De ontslagvergoeding die men meekrijgt is echter belast met 52% inkomstenbelasting.

De beste mogelijkheid om uw gouden handdruk fiscaal vriendelijk aan te wenden is door een zogenaamde Stamrecht B.V. op te richten, waarin de ontslagvergoeding wordt ondergebracht. Deze wordt bruto op de bankrekening van de Stamrecht B.V. gestort. Vanaf het moment dat het geld op de rekening van de Stamrecht BV staat, kunt u gaan ondernemen, beleggen en/of sparen.

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. De Stamrecht BV zal dus periodieke uitkeringen aan uzelf moeten doen. De plicht tot het in de toekomst doen van periodieke uitkeringen is de belangrijkste fiscale voorwaarde voor het oprichten van een Stamrecht BV. Pas wanneer er periodiek wordt uitgekeerd, moet de Stamrecht BV belasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De belastingbetaling wordt daarmee uitgesteld naar de toekomst.