empty

Bedrijfsopvolging


Bij de overdracht van een agrarisch bedrijf zijn er naast de "gewone" aspecten waar rekening mee gehouden moet worden nog veel meer facetten die aandacht vragen. De ‘uittreder' moet op tijd beginnen met het nemen van maatregelen. De juiste juridische vormgeving van zijn bedrijf kan bepalend zijn voor de bedragen die hij bij de overname aan belasting kwijt is. Ook de opvolger moet zijn zaken op orde brengen.

Spreiding van risico's, goede erfrechtelijke regelingen en de (optimale) vormgeving van de bedrijfsovername zijn zaken waarover de notaris u kan adviseren