empty

Pacht


Landbouw is (gelukkig) een nog steeds zeer veel voorkomende vorm van grondgebruik. Van de agrarisch gebruikte grond staat een substantieel deel aan agrarische ondernemers ter beschikking in de vorm van een pachtverhouding. Het pachtrecht kent zowel voor de verpachters als voor de pachters niet alleen mogelijkheden maar ook (bij niet adequate regelingen) gevaren. Notariskantoor Mr M.R. de Wilde de Ligny beschikt over een gedegen kennis van de diverse pachtvormen en de daarmee samenhangende problematiek. Laat u informeren.