empty

Schenkingen/Vermogensoverheveling

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker een vermogensbestanddeel afstaat zonder dat daar iets tegenover staat. De bedoeling van een schenking is de ontvanger te bevoordelen ofwel te begunstigen.

Een schenking kan plaatsvinden in geld of in goederen zoals effecten, kunst en antiek. Maar u kunt hierbij ook denken aan het schenken van registergoederen. De woning op naam van de kinderen zetten is bijvoorbeeld een vorm van schenking of beter gezegd, vermogensoverheveling. De notaris draagt zorg voor een fiscaal zo voordelig mogelijke overdracht, wijst u op de consequenties en heeft oog voor de samenhang tussen de schenkingen en uw testament. Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 en de daarmee samenhangende wijzigingen op schenkingsgebied zijn er ook op dit terrein veel nieuwe mogelijkheden.