empty

Een eigen huis en belasting

Het hebben van een eigen woning is fiscaal nog steeds ‘aantrekkelijk'. Dat is niet veranderd met de nieuwe wet Inkomstenbelasting, die op 1 januari 2001 van kracht is geworden.

De wet inkomstenbelasting 2001 heeft in feite drie belastbare soorten inkomens die ieder ‘opgesloten' zijn in hun eigen box. De drie boxen hebben ieder hun eigen tarief.

In box 1 wordt het inkomen uit de eigen woning belast in de vorm van een zogenaamd eigen woning forfait, dat maximaal 0,8 procent van de waarde van de woning bedraagt. In deze box zijn ook de bij de eigen woning behorende aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente, aftrekbaar.
 

Overdrachtsbelasting

Over de koopsom van het huis moet meestal door de koper (als tenminste sprake is zoals meestal het geval is van een transactie kosten koper) twee procent overdrachtsbelasting betaald worden. Over de roerende zaken wordt geen overdrachtsbelasting berekend. De notaris draagt de overdrachtsbelasting af aan de belastingdienst.


Omzetbelasting

U betaalt geen overdrachtsbelasting als u als eerste bewoner een nieuwbouwhuis koopt. Juich echter niet te vroeg. U betaalt in deze gevallen weliswaar geen overdrachtsbelasting maar wel omzetbelasting (BTW). Deze BTW is doorgaans inbegrepen in de koop/aanneemsom die u met de aannemer afspreekt