empty

Voogdij en bewind

Voogdij

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk stil te staan wat er met hun kinderen gebeurt als zij er niet meer zijn. Bij gehuwden oefenen de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van hen, dan krijgt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Wanneer vervolgens de andere ouder overlijdt (of de ouders overlijden tegelijk), dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament zelf al een voogd hebben benoemd. Door een voogdijbenoeming in het testament kunnen de ouders zelf bepalen bij wie hun kinderen na hun overlijden terechtkomen.


Bewind

Het kan voorkomen dat ouders van mening zijn dat erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen voor de door hen geërfde goederen. Misschien is de nalatenschap erg complex, of zijn de erfgenamen nog jong. Of er is een bedrijf dat tot de nalatenschap behoort. Bij het opmaken van een testament is het mogelijk om de te erven goederen, of een deel ervan, onder bewind te stellen. Er is dan een bewindvoerder die gedurende een bepaalde periode de lakens uitdeelt. In Nederland is de leeftijd voor meerderjarigheid teruggebracht van 21 naar 18 jaar. Dat is voor velen aanleiding geweest om bij testament een bewind in te stellen.