empty

Disclaimer

Notaris Nieuwdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Notaris Nieuwdam

Door Notaris Nieuwdam per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Notaris Nieuwdam staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Notaris Nieuwdam te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Notaris Nieuwdam .

Beveiliging gegevens
Notaris Nieuwdam  maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. 

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site Notaris Nieuwdam staan hyperlinks naar andere websites. Notaris Nieuwdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Notaris Nieuwdam verwijst. Ook is Notaris Nieuwdam niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wijzigingen
Notaris Nieuwdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Bekijk ons Privacybeleid

SSL
De website van Notaris Nieuwdam maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer)dit is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:
  • door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie)
  • door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).
Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Notaris Nieuwdam zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Notaris Nieuwdam. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Notaris Nieuwdam of Endless webdesign niet toegestaan.