empty

Hypotheek

De koop van een huis staat of valt met de financiering ervan. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent vrijwel altijd ook hypotheek. Dat betekent dat het huis in onderpand wordt gegeven aan de geldschieter. Hiermee krijgt de geldschieter de zekerheid dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. In de situatie van wanbetaling heeft de vordering van de geldschieter bij de eventuele openbare verkoop van het huis, namelijk voorrang op de opbrengst van het te verkopen huis.

Hypotheekakte

Vaak bestaat een wat beperkt beeld van de werkzaamheden van het notariaat bij het verzorgen van een hypotheekakte.
De volgende werkzaamheden verricht de notaris bij het maken van een hypotheekakte:

Controleren van de beschikkingsbevoegdheid van de hypotheekgever aan de hand van de diverse openbare registers (Burgerlijke Stand, Kadaster, Kamer van Koophandel, onderzoek faillissementsregister) Opmaken van de hypotheekakte op basis van de gegevens die ook voor de eventuele akte van levering zijn verzameld en toezending van het ontwerp van de akte aan de koper en financier.

Het toezenden (met uw instemming) aan uw hypotheekadviseur van een ontwerp van de hypotheekakte.
Opvragen van de hypotheekinstructie van de financier die geld aan de koper leent. Aan de hand daarvan zo nodig overleg en/of contact opnemen met financier en koper.

Het (uiteraard wederom met uw instemming) toezenden aan de hypotheekadviseur en de financier van een kopie van de nota van afrekening en het zo nodig toelichten van de fiscale consequenties.

Het passeren van de hypotheekakte en aanbieding van een afschrift daarvan aan het Kadaster ter inschrijving van de hypotheek. Toezending van een afschrift van de hypotheekakte, met de zogenaamde ‘notarisverklaring', aan de financier en een kopie ervan aan de koper.

Na eindcontrole (in ons vak narecherche geheten) overgaan tot een tijdige en juiste financiële afwikkeling.