empty

Levenstestament Zorgvolmacht

In een gewoon testament kunt u van alles regelen wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Maar wat gebeurt er indien u zelf tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, tengevolge van bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of dementie? Als u op dit gebied niets heeft geregeld, dan is uw partner of naaste familie genoodzaakt bij de rechter een onderbewindstelling aan te vragen en dan moet u maar afwachten wie tot bewindvoerder wordt benoemd, want u bent dan geheel aan deze persoon overgeleverd.

Daarom is het beter om het heft in eigen hand nemen en zelf een zogenaamd levenstestament of zorgvolmacht bij de notaris te laten opstellen. Daarin kunt u een vertrouwd persoon aanwijzen die al uw belangen kan behartigen.

Ook als u bepaalde zaken niet meer zelf wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet, kunt u in een levenstestament of een zorgvolmacht een vertrouwd persoon aanwijzen die al uw zaken voor u kan regelen.

Wat kunt u allemaal opnemen in een levenstestament of zorgvolmacht?
Het voert te ver om in dit kader het hele scala van mogelijkheden op te sommen, maar u kunt in ieder geval iemand machtigen die namens u:
  • uw administratie en financiën regelt, zoals het betalen van de rekeningen, het verzorgen van de belastingaangiften;
  • bepaalde schenkingen namens u kan blijven doen maar dan wel onder de voorwaarden die u zelf vaststelt;
  • beslissingen kan nemen met betrekking tot uw onderneming, al dan niet gevoerd in de vorm van een B.V.;
  • beslissingen kan nemen omtrent een eventuele opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis en in dat geval bevoegd is om namens u uw huis te verkopen;
  • beslissingen kan nemen omtrent medische behandelingen, waartoe u uw wensen ten aanzien van medische verzorging zoals een behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil e.d. kunt opnemen.
In een levenstestament of een zorgvolmacht kunt u uw wensen met betrekking tot deze en andere persoonlijke, zakelijke en juridische belangen laten vastleggen en u kunt bepalen dat het pas in werking treedt wanneer u tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent uw wil te uiten en/of uw belangen te behartigen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan vrijblijvend een afspraak en laat u kosteloos door ons voorlichten.

Terug naar overzicht