empty

Erfbelasting & schenkbelasting 2023

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2023 Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend, dan is uw vrijstelling: € 723.526
Kind met ziekte of handicap vrijstelling € 68.740
(Pleeg-)Kind vrijstelling € 22.918
Kleinkind vrijstelling € 22.918
Ouder vrijstelling € 54.270
Overig (zoals een broer of zus)  vrijstelling € 2.418

Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen 
als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:

(Pleeg-)Kind, dan is uw vrijstelling: € 6.035

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen)  € 6.035 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen 
aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 28.947  (bestedingsvrij) of € 60.298 (studie) of € 28.947 (eigen woning)

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 28.947. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 60.298. 
Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind) € 2.418 dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hogder dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld dan is de vrijstelling € 28.947 (geen familierelatie vereist).
Heeft u reeds eerder een schenking voor de eigen woning ontvangen, dan geldt een overgangsregeling. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

Bent u

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend : dan betaalt u over het gedeelte tot € 138.642 10% en over het gedeelte vanaf € 138.642 20% .

Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 723.526 en de tarieven van 10/20% (o.a. notarieel samenlevingscontract en minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven). 

(Pleeg-)Kind 10% 20%

Kleinkind 18% 36%

Overig (zoals een ouder, broer of zus) 30% 40%

bijvoorbeeld: U erft € 250.000 van uw ouders. U heeft een vrijstelling van € 22.918. Uw belaste verkrijging is dan € 227.082. Over het deel tot € 138.642 betaalt u 10% en over de rest, € 88.440 betaalt u 20%. Totaal moet u dan € 13.864 + € 17.688 = € 31.372 erfbelasting betalen.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 723.526 voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 186.915.

Terug naar overzicht